توزیع سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان بین خانوادهای نیازمند نالوس

چاپ

به مناسبت ماه مبارک رمضان سبد کالای رمضانیه بین خانواده های نیازمند شهرنالوس توزیع گردید

به گزارش نالوس باس یک از جوانان خیّرنالوس درگفتگو با نالوس باس درباره تهیه وتوزیع سبد کالای رمضانیه بین خانواده های نیازمند شهرنالوس گفت:به همت جوانان خیّرنالوس مبالغی به عنوان زکات ازبین خانواده های شهر نالوس جمع آوری شد وبارضایت خیرین به صورت سبد کالا بین خانوادهای نیازمند توزیع گردید این جوان خیّردرادامه افزود :جوانان خیّرنالوس برای هرخانواده سبدی که شامل( برنج ،روغن،رب گوجه فرنگی، مرغ وقند)به ارزش ۱۱۰هزارتومان خریداری وبین ۴۰ خانواده نیازمند بصورت شبانه درقبال دوتیم توزیع گردید

ایشان از همکاری مردم خیر به خصوص جوانان خیّر تقدیر ئتشکرنمود وگفت این جوانان هرسال درماه مبارک رمضان به صورت خودجوش برای رضای خداآمادگی  خودرا برای همکاری وجمع آوری خیّرات وزکات همشهریان اعلام می نمایند وپس از شناسای خانواده های نیازمند اجناس خریداری شده به صورت سبد کالاتوزیع میگردد