اطلاعیه شماره ۹۸هواشناسی کشور /ویژه حامل های انرژی

چاپ

تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی بیانگر ورود تدریجی توده هوای نسبی سرد طی روزهای پنج شنبه وجمعه هفته  جاری به نوار شمالی کشور می باشدروند تغییرات دما بگونه ای است که  کمینه دمای هوا از شمال غرب تا شمال شرق کشور در دامنه های البرز بخصوص دامنه های شمالی آن، شمال غرب و شمال شرق کشور در صبح جمعه  به ۲ تا ۴ درجه زیر صفر خواهد رسید. انتظار بر این است که دمای هوا در شهرهای ساحلی دریای خزر کاهش یافته و به صفر تا ۲ درجه سلسیوس برسد.
از روز شنبه اندکی دمای هوا بطور نوسانی افزایش خواهد داشت و پیش بینی میشود که از یک شنبه  هفته آینده  کمینه دمای هوا دراستانهای واقع در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق ، دامنه های جنوبی البرز و زگرس مرکزی  به ۲ تا ۶ درجه زیر صفر برسد که در سواحل شمالی به سبب تاثیر آب دریا دمای هوا اندکی بالاتر خواهد بود و انتظار میرود کمینه دما بین مثبت و منفی ۲ درجه قرار گیرد. پیش بینی میشود که هوای نسبی سرد تا صبح روز چهارشنبه در مناطق ذکر شده تداوم داشته باشد.
بر این اساس توصیه می شود  برای تامین حاملهای سوخت و انرژی اقدامات لازم بکار گرفته شود.