نشست خبرنگاران واصحاب رسانه با معاون فرمانداراشنویه

چاپ

امروز اصحاب رسانه شهرستان اشنویه درحاشیه نشست خود با فرماندار اشنویه به دیدار دکتر مام عزیزی معاون فرمانداری رفتند

به گزارش نالوس باس خبرنگاران اشنویه قبل از جلسه بااسعدخضری فرماندار اشنویه به دیدار دکتر مام عزیزی رفتند ودراین دیدار چند دقیقه ای معاون فرماندار ضمن خوشامدگویی به خبرنگاران ،وجود وفعالیت اصحاب رسانه شهرستان را خوب ارزیابی نمود

دکترمام عزیزی گفت:خبر خوب، خبری است که باید با اطلاعات کامل و دقیق انسان را به سمت تحلیل‌های صحیح سوق دهد، ضمن اینکه مخاطب هم باید ساختمان ذهنی و فکری خود را با خبر خوب بسازد،

مام عزیزی ازخبرنگاران خواست بیشتر به صحت ومنبع خبر دقت داشته باشند تا اخبار صحیح منتشر نمایند

معاون فرماندار اشنویه خواستار ازبین بردن شکاف بین مسئولین واصحاب رسانه شد درپایان این دیدار خبرنگاران مشکلات وکم کاستی های خودراتشریح  نمودند