مصرف مواد مخدر برای تمرکز در شب امتحان عوام فریبانه است

چاپ

به گزارش ایرنا پرویز افشار، یکشنبه در همایش دانشجویی همیاران سلامت با رویکرد پیشگیری از مصرف دخانیات در دانشگاه شیراز، اظهار داشت: مصرف این مواد در درازمدت علاوه بر وابستگی و اعتیاد، عوارض جبران ناپذیری به دنبال دارد

وی، تعداد مواد مخدر جدید و صنعتی شناسایی شده در کشور را ۵۰۰ نوع بیان کرد و افزود: ‌این قبیل مواد اعم از اینکه در قالب قرص و یا گیاهان دارویی در اختیار افراد قرار گیرد، نباید مصرف شود چرا که گیاهان دارویی را فقط با تجویز پزشک متخصص و از داروخانه ها باید تهیه کرد.
افشار اظهار کرد:‌ مواد مخدر صنعتی علاوه بر وابستگی شدید می تواند تخریب شدید جسمی و روانی را در پی داشته باشد.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، تقویت مهارت آموزی دانشگاه ها به دانشجویان درباره آثار سوء مصرف مواد مخدر را خواستار شد و گفت:‌ محیط دانشگاه با وجود همه اندوخته هایی که به دانشجویان منتقل می کند در ایجاد مهارت و توانایی در دانشجویان، به شیوه ای مطلوب عمل نکرده است.

** اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات در دانشگاه ها
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این همایش بیان کرد: طرح دانشگاه عاری از دخانیات هم اینک در این وزارتخانه در حال تدوین است تا از اول مهرماه ۹۵ اجرایی شود.
حمید یعقوبی افزود:‌ در قالب این طرح، مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها برای ارائه خدمات ترک سیگار به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه تجهیز می شوند.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین در قالب این طرح و با آموزش دانشجویان، کارکنان و استادان، افرادی که سیگار مصرف می کنند به ترک سیگار ترغیب می شوند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس نیز در این همایش گفت: ‌عدم حساسیت مردم وبرخی از مسئولان نسبت به حوزه مواد مخدر یکی از حلقه های مفقوده ماست.
محمدرضا ابراهیمی اظهار کرد: هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که مواد مخدر یک تهدید بزرگ است و تنها به دادن آمار بسنده می کنیم.
جشنواره دانشجویی یک روزه همیاران سلامت با رویکرد پیشگیری از مصرف دخانیات با محورهای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، روان گردان ها و دخانیات، عوارض و پیامدهای سوء مصرف مواد اعتیادآور و نقش همیاران سلامت روان در پیشگیری از اعتیاد عصر امروز (یکشنبه) به کار خود پایان داد.

https://telegram.me/nalosbas

https://telegram.me/nalosbas