مرکز نیکوکاری خیّرین شهرنالوس افتتاح گردید

چاپ

مرکز نیکوکاری خیّرین شهرنالوس با حضور رییس مشارکتهای  مردمی کمیته امداد امام خمینی استان،رئیس کمیته امدادشهرستان اشنویه ، به همراه جمعی از مسئولین کمیته امدادوجوانان خیّراین شهر افتتاح گردید زینالی ضمن بازدید از دفتر این مرکز قبل از افتتاح از حسن نیت جوانان این شهر درامر جذب وتوزیع کمکهای مردمی درنالوس تقدیر وتشکر نمود وگفت امیدوارم باراه اندازی این مرکز بتوانیم بیشتر ازپیش درخدمت همنوعان ومردم نیازمند این شهر باشیم

مراسم افتتاح با تلاوت چندآیه شریف از قران مجید توسط حاج ماموستاایوبی امام جماعت مسجد حضرت علی (ع)شهرنالوس برگزار گردید وسپس ایشان ضمن خیرمقدم به مهمانان گفت امیدواریم به یاری خداوند وهمّت این جوانان خیّر افتتاح وراه اندازی این مرکز خدمت بزرگی به مردم شریف شهروحتی شهروروستای حومه نیزداشته باشیم وسپس حاضرین درمراسم افتتاحیه جهت شرکت درنماز جمعه این شهر به مسجدجامع رفتند

زینالی قبل از اقامه نماز جمعه افتتاح این مرکز را به مردم شریف این شهر تبریک گفت وفواید داشتن یک مرکز در شهر یا منطقه جهت جذب وتوزیع کمک های مردمی راتشریح نمود

دفتر مرکز نیکوکاری خیّرین شهرنالوس  واقع در خیابان کردستان درتقاطع این خیابان با خیابان شهید احمدی میباشد

۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۴۲۸۵۴ شماره حساب مرکز نیکوکاری خیرین نالوس