رسول خضری:مصرف جوش شیرین درنان ممنوع است/سالم بودن نان یکی از ضروریات اصلی سلامت تغذیه به شمارمی آید؛

چاپ

دکتررسول خضری نماینده پیرانشهر وسردشت درباره وضعیت تولید نان درکشور، گفت:سالم بودن نان یکی از ضروریات اصلی سلامت تغذیه به شمارمی آید؛زیرا نان در سفره تمام مردم جامعه دارای جایگاه ویژه است؛بنابراین حفظ سلامت بهداشتی نان باید دراولویت  قرار بگیرد.به گزارش نالوس باس به نقل از خبرگزاری خانه ملت خضری عضوکمیسیون اجتماعی درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سبوس گندم نباید جداگانه بفروش برسد،گفت:در زمان تبدیل گندم به آرد بطور طبیعی در نان سبوس  وجوددارد و ازهمین رو برای تغذیه سالم و مقوی نان  باید بطورحتم  سبوس در نان  موجود باشد تا سطح کیفی نان درکشور افزایش یابد.

خضری با بیان اینکه مردم بدون برند و شناسنامه نان های صنعتی را خریداری نکنند،تصریح کرد:یکی ازمولفه های مهم که باید درسلامت تغذیه در اولویت  قرار بگیرد،مبدا تولید محصولات غذایی است؛بنابراین  شهروندان نان های صنعتی را بدون برند از سوپرمارکت ها به هیچ وجه خریداری نکند.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مصرف جوش شیرین در نان برای سلامتی شهروندان بسیارخطرناک است،یادآورشد:مصرف جوش شیرین بطور صددر صد ممنوع است و اگر چنین موردی مشاهد شود؛باید با تدابیر قانونی با آن برخورد شود