رزمایش اقتدارعاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد(ص)۲دراشنویه برگزارمیگردد

چاپ

سرهنگ عباس محمدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران اشنویه درجلسه خبری با اصحاب رسانه شهرستان اشنویه خبراز برگزاری رزمایش اقتداربسیج سپاهیان حضرت محمد(ص)۲داد وافزود :این رزمایش بصورت سلسه وار در۳۲استان ازتاریخ ۹شهریورماه تاتاریخ ۲۹ شهریور درحال برگزاری است سرهنگ محمدی گفت رزمایش اقتدار بسیج سپاه دراستان آذربایجان غربی ودرکلیه شهرستانها بصورت همزمان با شهرستانهای استان  ازتاریخ ۲۲شهریور درسه مرحله درشهرستان اشنویه برگزارخواهدشدکه دومرحله آن درتاریخ ۲۲شهریورومرحله سوم درتاریخ ۵مهرماه به مناسیت هفته دفاع مقدس درورزشگاه تختی شهرستان ارومیه با حضور ۴۰هزارنفر ازبسیجیان استان برگزار میگردد 

معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه درخصوص مراحل اول ودوم رزمایش که بصورت همزمان درتاریخ ۲۲ شهریور به مدت یک روز درشهرستان اشنویه برگزار میشود گفته:درمرحله اول تعداد۱۵۰نفر ازبرادران وخواهران بسیجی درقالب ۱۵گروه جهادی درحاشیه شهر وروستاهای که قبلا از نظر محرومیت شناسایی شده اند ونیاز به مساعدت دارند مشغول انجام خدمات پزشکی بصورت رایگان باحضور پزشکان متخصص قلب وعروق ،داخلی  ،زانان وزایمان ومشاوران وروان شناسان خواهند بود ودربخش عمرانی بسیجیان درکارگروه جهادی بصورت رایگان درمدت ده روز عملیات ترمیم وساخت منازل مسکونی وساخت وترمیم کانالهای آب درروستاهای مرحومی که قبلا شناسایی شده اند آغازوبه اتمام خواهند رساند 

عباس محمدی: رنگ آمیزی ونشاط سازی مدارس روستاهای محروم جهت استقبال از سال تحصیلی ، واهدای ۳۰۰بسته های تحریرشامل کیف ولوازم تحریر دراختیار دانش آموزان عزیز قرارخواهد گرفت 

درمرحله دوم رزمایش تعداد۳۰۰بسیجی که درقالب گردان بیت المقدس ساماندهی شده اند فراخوانی ،سازماندهی،اردوکشی وستون کشی  و پس ازاستقرار در اردوگاه  عمومی مشغول تمرینات وآموزش های نظامی خواهندشد 

سرهنگ محمدی درادامه جلسه نشست با خبرنگاران واصحاب رسانه شهرستان اشنویه درخصوص مرحله سوم رزمایش عاشورایی سپاهیان حضرت محمد (ص) ۲استان آذربایجان غربی گفت تعداد۴۰هزار بسیجی به پاس گرامیداشت هفته دفاع مقدس درورزشگاه تختی ارومیه تجمع بزرگ عاشورای خواهند داشت 

پایان%