جلسه برنامه ریزی گرامیداشت دهه فجر درفرمانداری اشنویه برگزار گردید

چاپ

درسالن فرمانداری اشنویه جلسه برنامه ریزی ،برنامه های گرامیداشت دهه مبارکه فجر با حضور روسا ومسئولین ادارت  شهرستان اشنویه به ریاست اسعد خضری فرماندار اشنویه برگزار گردیدفرماندارورییس ستادگرامیداشت سالگرد پیروزی  شکوهنمد انقلاب ضمن خیرمقدم به مسئولین وروسای ادارت شهرستان اشنویه گفت :قریب به چهل سال ازانقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران  به رهبری حضرت امام خمینی (ره)گذشت وماشاهد پیروزیها ،ایثارگری ها،همراهی ،همدلی وشهادت طلبی هابوده ایم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مردم سالاری درطی این چهل سال گذشته اقدامات شایسته ای درهمه ی زمینه ها انجام داده است

اسعدخضری فرمانداراشنویه درادامه افزود امروز درایران اسلامی آن چیزی که برجسته است وآن چیزی که ازبیرون ودرون وقتی به نظام جمهموری اسلامی ایران ،نظام سیاسی کشور وتحولات اجتماعی کشور نگاه میکنند فقط همبستگی وهمدلی بسیارخوبی که بین مردم و مسئولین نظام وجود دارد دیده میشود که وظیفه مسئولین رادوچندان میکند  ما قدردان حمایت ها وهمراهی های مردم بزرگوار باشیم همه ما کم وبیش با مشکلات وتوطئه های دشمنان وحتی کمبود های که ممکن است درمدیریت خودمان وجود داشته باشدآشناهستیم وظیفه خدمت رسانی وخدمتگذاری به مردم شریف وبزرگوارراداریم وباید بااندیشه درراستای خدمتگذاری ازتلاش وهمت خودبهره بگیریم درسخت ترین شرایط مردم عزیز وفهیم ما از دولت تدبیر وامید ورییس جمهور محبوب خود حمایت کرده اند که بازهم منت بزرگی بردوش مسئولین گذاشته اند

ملت بزرگ ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی وبرای حفظ ارمانهای این انقلاب شهید داده اند وبا جان ودل ازآن محافظت کرده اند

برنامه های گرامیداشت  دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه درقالب ۱۷کارگروه  با موضوعات ترویج فرهنگ وورزش وانس باقران بامیزبانی جوانان ومردم شریف شهرستان زیر نظر فرمانداری ومهمانی مسئولین شهرستان  که دردهه فجر برگزار میگردد

فرمانداری اشنویه /نالوس باس