بازدید مشاور وزیر و مجری طرح تولید گندم کشور ازمزارع اشنویه

چاپ

مشاور وزیر و مجری طرح تولید گندم کشورگفت در برنامه جامع تا۱۴۰۴ افق خوبی پیش بینی شده گفت طرح تولید بذر نقش بسزایی در تولید گندم دارد

اسفندیاری پور افزود ازاواسط فروردین ماه برداشت گندم به تدریج از استانهای گرمسیر شروع شده و در حال حاضردر ۱۸ استان برداشت صورت می گیرد که تاکنون دومیلیون و چهار صد هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است
وی با اعلام اینکه کم کم برداشت از استانهای خشک به طرف معتدل اوج می گیرد گفت بدلیل کاهش بارندگی در این مناطق دیم زارها دچار کاهش تولید شده اما در مجموع با توجه به تولید مناسب در مزارع آبی بین ۷ الی ۸ تن در هکتاروضعیت خوبی امسال در تولید خواهیم داشت و مازاد بر نیاز تولید خواهد شد .
مشاور وزیر و مجری طرح تولید گندم کشور با اعلام اینکه در برنامه جامع تا۱۴۰۴ افق خوبی پیش بینی شده گفت طرح تولید بذر نقش بسزایی در تولید گندم دارد که برنامه جامعی تهیه کردیم و ارقام جدیدی داره تولید میشه خصوصا در استان آذربایجانغربی و شهرستان اشنویه شرکت خوشه طلای اشنویه که نقش خوبی در معرفی و افزایش تولید در این منطقه دارد.