اولین جلسه کاری شهردارنالوس با شورای اسلامی شهر وپرسنل شهرداری

چاپ

اولین جلسه کاری شهردارجدید نالوس با اعضای شورای اسلامی شهر وپرسنل وکارکنان شهرداری درهفتم روز از سال جدید راس ساعت ۹صبح درسالن شهرداری برگزارگردید

به گزارش نالوس باس جلسه فوق الذکر برای آشنای مهندس سیاوش کرامت شهردارجدید نالوس با پرسنل وکارکنان شهرداری بود که درابتدا رحمان احمدی اذروسپس علی قادری زاددوعضوشورای اسلامی شهر سخنرانی نمودند.

شهردارنالوس بانثار سلام ودرود به روح پرفتوح بیانگذار انقلاب اسلامی وشهیدان ایران سر افراز،آرزوی سلامتی وطول عمربرای مقام معظم رهبری ودولت محترم تدبیر وامید به ریاست دکترحسن روحانی ، ضمن تبریک سالنو به مردم شریف ونجیب شهروبخش نالوس ،اعضای شورای اسلامی شهروپرسنل شهرداری گفت امیدواریم بتوانیم با همکاری وهمدلی شما عزیزان ونظارت شورای محترم تحول عظیم دربخش عمرانی وسیمای شهر ایجاد کنیم مهندس کرامت افزود برای شهر نالوس برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت در دستور کار خواهیم داشت تنها شعار شهردارجدید شهر نالوس #کاراست و#کار
((سیاوش کرامت متولد ۱۳۶۰دارای مدرک کارشناس ارشددر رشته معماری میباشد ))
درادامه جلسه امروز تعدادی از مسئولین وکارکنان شهرداری نیز مشکلات اداری وشهر را درفضای کاملا صمیمانه مطرح وبرای حل این مشکلات نظرات وپیشنهادات خود را اعلام نمودندوازشهردارجدید خواستار رفع تبعیض وتحول درامورات اداری وتقسیم کارعادلانه دربین پرسنل شدند که درپایان مهندس کرامت ضمن جمع بندی مشکلات اداری وشهر خطاب به حاضرین گفت انشاءا… با مدد وکمک همشهریان در رسیدن به اهداف کلان تلاش خواهیم نموددر مسائل عمرانی وشهرسازی از هیچ تلاشی در جهت توسعه وابادانی شهر مضایقه نخواهم نمودو پیوسته به دنبال مسائل مربوط به شهر بوده واز اولویتهای کاری خود قرار خواهم داد

ایشان ادامه دادند امنیت شغلی پرسنل در داخل سازمان یکی از مسائل مهم می باشد که این امنیت شغلی به همراه رفاه از سوی مدیریت شهرداری برای همکاران مد نظر قرار خواهد گرفت که نظم نتیجه قانون است. خلاقیت,نوآوری,روشنفکری,آزادسازی ذهن نتیجه امنیت شغلی است ودر زیر سایه امنیت ,فعالیتهای شهری واقتصادی معنی ومفهوم پیدا می کند
کرامت سه رویکرد را سرلوحه کارهای خودقرار خواهد داد که این موارد به شرح ذیل می باشد:

۱-فصل الخطاب قانون خواهد بود ودر سرلوحه کارها قرار خواهد گرفت

۲-مدیریت شهرسازانه که راس ان مشارکت مردم خواهد بود و تمام توان ها ی بالقوه را می بایست به بالفعل تبدیل کرد واز تمامی ظرفیتها استفاده نمود

۳-در کارها می بایست هم تعامل داشت وهم تعادل ,اعتقاد دارم در چنین نظام مدیریتی شهری,تنها راه رسیدن به اهداف وآرمانهای انقلاب وامام (ره)تعادل وتعامل با مسئولین برای اداره امورات است.

https://t.me/naloosbas