اولین جلسه برنامه ریزی گرامیداشت دهه فجر دربخشداری نالوس برگزارگردید

چاپ

به منظور هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص اجرای برنامه های سالگرد جشن پیروزی انقلاب ، اولین جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرنالوس با دعوت ازاعضای شورای اداری شهروبخش نالوس دراتاق بخشدارنالوس برگزار شد . دکتر عبدالسلام مام عزیزی معاون فرماندار وسرپرست  بخشداری نالوس در این جلسه ضمن تاکید بر اجرای برنامه های شهرنالوس با رویکرد مردمی بودن عنوان کرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری باید بتوانیم همچون گذشته از حضور و مشارکت حداکثری مردم در برگزاری برنامه های ایام اله دهه فجر بهره مند شویم . وی همچنین افزود: دستاوردها و برکات عظیم نظام مقدس انقلاب اسلامی باید بصورت مطلوب برای مردم در ایام دهه مبارک فجر تشریح گردد. در پایان این جلسه مام عزیزی نسبت به ایجاد بستر اشتغال فراگیر وموّلد درشهروروستاهای تابعه تاکید نمود وگفت باعنایت دولت تدبیر وامید وبااستفاده ازرهنمود های مقام معظم رهبری سامانه کاراافتتاح گردیده است این سامانه جهت آشنایی متقاضیان با فرصت ها،راهنمایی وثبت نام جهت اخذ تسهیلات اشتغال پایدار وفراگیر بود که  کارشناسان مربوطه پس از ثبت نام متقاضیان نسبت به تفکیک واولویت بندی وارجاع پرونده به مراجع مربوطه دراسرع وقت اقدام خواهند نمود